11 september 2014

Reviderad riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Nu finns en reviderad riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet. Riktlinjen ersätter tidigare rutin med samma namn.

Riktlinjen hittar du här

Eventuella frågor besvaras av 1:e handläggare Pia Aalto, telefon 0150-48 80 99

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*