13 augusti 2014

Reviderad riktlinje för Lex Sarah

Nu finns en reviderad riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS rörande Lex Sarah.
Riktlinjen ersätter den rutin som fanns tidigare med samma rubrik.

Rktlinjen hittar du här.

Eventuella frågor besvaras av Eva Hersler, avdelningschef för myndighets- och specialistavdelningen, telefon 0150-568 21.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*