16 oktober 2014

Reviderad riktlinje Lex Sarah

Riktlinjen för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS rörande Lex Sarah har reviderats. Den nya versionen är daterad 2014-10-14.

Riktlinjen hittar du här.

Eventuella frågor besvaras av Eva Hersler, avdelningschef för myndighets- och specialistavdelningen, telefon 0150-568 21.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*