9 januari 2014

Nya rutiner

Nu finns nya rutiner under för

  • Avgiftsfri avlösarservice i hemmet
  • Dubbelbemanning i hemtjänsten
  • Ersättning till utförare vid handledning i hemtjänst
  • Mottagningstimme inom hemtjänst

Rutinerna hittar du under Riktlinjer, rutiner och blanketter för utförare och under rubriken Rutiner övrigt.

Eventuella frågor ställs till handläggare Jan Nilsson, telefon 0150-570 03.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*