7 juni 2016

Ny rutin

Nu finns en ny rutin framtagen som handlar om kommunikation mellan kommunens nattpatrull och extern utförare av hemtjänst omvårdnad enligt LOV.

Den finns under Riktlinjer rutiner övrigt

Eventuell frågor besvaras av Susanna Kullman telefon 0150-48 80 97.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*