2 oktober 2014

Ny rutin om hantering av drivaggregat till rullstolar

Nu finns en ny rutin för hantering av drivaggregat till rullstolar publicerad under rutiner Hälso- och sjukvård

Eventuella frågor besvaras av medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarina Hagdahl telefon 0150-568 17

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*