7 november 2013

Ny rutin för att förebygga trycksår

Nu finns det en rutin för att förebygga trycksår genom tryckavlastning.

En lyckad trycksårsbehandling är ett samarbete som sker mellan mellan flera olika professioner.

Rutinen Förebygga trycksår finns under Rutiner/Hälso- och sjukvård

Eventuella frågor besvaras av Katarina Hagdahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska, telefon 0150-568 17.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0150-568 17
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*