26 mars 2018

Ny riktlinje - psykisk ohälsa

Nu finns en ny riktlinje om psykisk ohälsa publicerad.

Riktlinjen finns under Styrdokument.../Riktlinjer Hälso- och sjukvård

Eventuella frågor besvaras av MAS Eva Gyllhamn 0150-568 17

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*