20 mars 2018

Ny riktlinje

Nu finns en ny riktlinje framtagen för suicid och suicidpreventivt arbete.

Riktlinjen finns under Styrdokument, riktlinjer, rutiner och blanketter - Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Eventuella frågor besvaras av medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn telefon 0150-568 17.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*