9 januari 2018

Ny riktlinje

Nu finns riktlinjer för kvalitetsregister framtagna.

Riktlinjen finns under Styrdokument, riktlinjer, rutiner och blanketter under Riktlinjer Hälso- och sjukvård

Eventuella frågor besvaras av MAS Eva Gyllhamn 0150-568 17.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0150-568 17
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*