12 mars 2012

Ny riktlinje och nya rutiner för utförare av hemtjänst

Under Riktlinjer för hälso- och sjukvård finns uppdaterad riktlinje för

  • Olika typer av avvikelserapportering inom vård- och omsorgsförvaltningen

Under Rutiner för hälso- och sjukvård finns nya rutiner publicerade för

  • Lex Maria - rapportering och anmälan
  • Lex Sarah - rapportering och anmälan enligt SoL och LSS
  • Senior Alert - registering i
  • Systematiskt patientsäkerhetsarbete och patientsäkerhetsberättelse
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0150-568 17
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*