10 juni 2016

Ny och uppdaterad rutin

En ny rutin har tagits fram för Trygghetssökning genom GPS-larm.

Rutinen för Värmebölja och höga temperaturer har uppdaterats.

Rutinerna finns under Riktlinjer, rutiner och blanketter/Rutiner för hälso-och sjukvård.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0150-568 17
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*