18 april 2018

Ny och reviderad rutin

En rutin finns nu för hantering av nyckelfria lås inom hemtjänsten.


Rutinen för Prator - IT-stöd för samordnad planering har uppdaterats.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*