22 mars 2012

Minnesanteckningar från möte med utförare i hemtjänsten

Under minnesanteckningar hittar du minnesanteckningar från mötet mellan kommunen och utförare av hemtjänst den 14/2 2012.

 

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*