23 juni 2011

Information angående utlämningsställe för ApoDos och omläggningsmaterial för externa utförare

APO dos samt omläggningsmaterial finns att hämta på Upplandsgatan 2.

Kontakta ansvarig distriktssköterska i god tid för att boka tid för att hämta materialet. Distriktssköterskorna har arbetstid 7:30-16:00.

Enbart material som ordinerats av distriktssköterskan lämnas ut.

Omläggningsmaterial lämnas för max en till två veckors förbrukning, detta på grund av eventuella ändringar av behandlingen.

 

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*