23 juni 2011

Information angående utlämningsställe för ApoDos och omläggningsmaterial för externa utförare

APO dos samt omläggningsmaterial finns att hämta på Upplandsgatan 2.

Kontakta ansvarig distriktssköterska i god tid för att boka tid för att hämta materialet. Distriktssköterskorna har arbetstid 7:30-16:00.

Enbart material som ordinerats av distriktssköterskan lämnas ut.

Omläggningsmaterial lämnas för max en till två veckors förbrukning, detta på grund av eventuella ändringar av behandlingen.

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*