Kvalitetssystem och föreskrifter

Utföraren ska ha ett kvalitetssystem som innebär att kvalitetssäkring, kvalitetsledning, kvalitetskontroll och kvalitetsutveckling sker. Socialstyrelsens reglerar service- och omvårdnadsinsatser i sina föreskrifter.

I Socialstyrelsens rapport Stimulansbidrag till valfrihetssystem enligt LOV i äldreomsorg finns en redovisning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som gäller för kommunal vård och omsorg (bilaga 6 i rapporten). I rapportens bilaga 7 finns vägledande texter om respektive föreskrift.

Socialstyrelsens föreskrifter

Eftersom föreskrifter och allmänna råd ändras behöver kommuner och enskilda verksamheter kontrollera att det inte skett förändringar löpande. Aktuella föreskrifter och allmänna råd finns på Socialstyrelsens webbplats

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Socialstyrelsen