Träff med utförare av hemtjänst

Tid 2013-02-05 klockan 14:00 - 17:00
PlatsVård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2, Yngaren 2
ArrangörVård- och omsorgsförvaltningen
KontaktuppgifterJan Nilsson

Ärenden:

 • Presentationsrunda
 • Information om ny organisation – Pia Carlsson
 • Översyn av förfrågningsunderlaget – Pia Carlsson
 • Förslag till ersättning till utförare – Maria Martini.
 • Rapport från uppföljning – Pia Carlsson
 • Informationsfrågor – Jessica Svärd
  - översyn av information om utförarna
  - hur finna information till utförare på hemsidan
 • Inventering av behov av utbildningsinsatser betr -- Pia Carlsson
 • I uppföljningen av utförare har följande behov konstaterats
  - genomförandeplan
  - social dokumentation
  - avvikelserapportering
  Finns ytterligare behov som behöver diskuteras.
 • Behov av branschträffar? -- Pia Carlsson
 • Datum för ny träff
  - frågor som ni vill skall tas upp vid tillfälle -- Pia Carlsson
 • Övriga frågor