Möte med utföfrare av hemtjänst

Tid 2011-08-23 klockan 14:00 - 17:00
PlatsVård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2
ArrangörVård- och omsorgsförvaltningen,
Kontaktuppgifterjan.nilsson@katrineholm.se

Välkommen till träff med utförare av hemtjänst. Denna träff är till för både externa utförare och kommunens områdeschefer.

Meddela Jan Nilsson om du kan komma eller inte.

En ärendelista kommer att skickas ut i anslutning till träffen. Anmäl gärna frågor som du vill ha behandla vid träffen.

Katrineholms kommun vill som beställare aktulaisera förljande frågor:

  • Teamträffar
  • Översyn av förfrågningsunderlaget
  • Uppföljning

Förfrågningsunderlaget kommer att sändas på remiss till olika berörda för att fånga in olika frågor kring förfrågningsunderlaget, som det kan finnas behov av att förändra eller föra till.