Bli leverantör

För att bli leverantör till Katrineholms kommun måste man lämna anbud på en offentlig upphandling. Som leverantör kan du leverera varor, tjänster eller entreprenader genom ett ramavtal eller leverera en specifik vara eller tjänst vid ett tillfälle. Upphandlingar är reglerade i lagen om offentlig upphandling, LOU.

I samarbetet med Telge Inköp nyttjas upphandlingsverktyget Visma TendSign.

Förfrågningsunderlaget anger hur anbuden ska utvärderas. När anbudstiden är slut bedöms anbuden. Därefter gäller en avtalsspärr på tio dagar varpå avtal sluts med utvald part och leverans utförs enligt avtal. 

Att tänka på

  • Lämna alltid in anbud i god tid. För sent inkomna anbud hanteras inte.
  • Gör dig bekant med förfrågningsunderlaget i god tid. Där finns information vad som gäller, vilka krav som ställs och hur anbuden utvärderas.
  • Ställ frågor till ansvarig upphandlare om något är oklart.
  • Kontrollera att den information som begärts finns med i ditt anbud.
  • Alla ska-krav som är angivna i förfrågningsunderlaget måste du som företagare besvara annars kommer ditt anbud att förkastas.
  • Använd svarsblanketter om dessa finns med i förfrågningsunderlaget.
  • Det är inte möjligt att komplettera anbudet i efterhand. Det är därför viktigt att du besvarar alla frågor.
Upphandling
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150 - 48 80 20
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Upphandling
* = Obligatorisk uppgift
*