Aktuella upphandlingar

Se pågående upphandlingar med Telge Inköp nedan.

Pågående upphandlingar i samverkan med Telge Inköp Katrineholms kommun samverkar med Telge Inköp vad gäller kommunöverskridande ramavtal, egna ramavtal och objektsupphandlingar.

 

Pågående direktupphandlingar 

Vård och omsorgsförvaltningen direktupphandlar tjänsteplattform med integrerad artificiell intelligens.

Sista dag för anbud 2018-10-24.

Kontaktuppgifter:

Tobias Plantin 

tobias.plantin@katrineholm.se  

Upphandling
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150 - 48 80 20
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Upphandling
* = Obligatorisk uppgift
*