Upphandling

Portfölj på bord

Alla kommunens inköp föregås av upphandling i enlighet med de lagar som gäller för offentlig upphandling.

Telge Inköp är Katrineholms kommuns samarbetspartner och genomför kommunöverskridande ramavtal, egna ramavtalsupphandlingar och objektsupphandlingar. Därmed samordnas upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader för Katrineholms kommun, för Vingåkers kommun och deras kommunala bolag.