Stadsparken

Här finner du frågor och svar om renoveringen av restaurang Stadsparken.

 

Vad kostar renoveringen?
Restaurangen i Stadsparken får nytt tak, golv, fjärrvärme och väggar med ny isolering. Dessutom byts ventilationen. Denna renoveringen kostar cirka 4,5 miljoner kronor. Alla som renoverat gamla hus vet att det kan dyka upp oförutsedda ”överraskningar”.

Vem betalar renoveringen av restaurangen i Stadsparken?
Kommunen bekostar renoveringen av fastigheten. Hyresgästen kommer att betala en omsättningsbaserad hyra. Hyran har en garanterad lägsta nivå samt ett ”tak” för högsta nivå. Om endast den lägsta nivån på hyran utgår, får kommunen täckning för de kostnader som renoveringen medfört Om omsättningen är hög, ökar hyreskostnaden och kommunen får då ett tillskott i kommunkassan.  

All köksutrustning och inventarier kommer att bekostas av hyresgästen.

Varför renoveras restaurangen i Stadsparken nu?
Stadsparken är i behov av omfattande renovering. Under många år har inget större underhåll kunnat genomföras eftersom det pågått verksamhet i lokalen. Nu får vi en chans att rusta vår Stadspark, vilket ligger i kommunens intresse.

Så här såg det ut när vi sökte en matentreprenör till Stadsparken.

Nu söker vi en matentreprenör som vill driva restaurangen i vår vackra oas, stadsparken. Vi vill att det ska vara en restaurang dit alla Katrineholmare känner sig välkomna, oavsett om vi vill ta en glass och en kaffe eller äta en middag. En restaurang som är levande året om.

Se filmen för att få veta mer om vad det är vi söker! 

Fakta om lokalen

Kök och servering omfattar 145 m2
Källare 45 m2
Kapacitet: 40-50 gäster inomhus och 130 gäster på uteservering.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*