Starta, förändra och avsluta livsmedelsverksamhet

Oavsett om du ska starta, förändra eller avsluta en livsmedelsverksamhet, behöver du ha kontakt med oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Caféverksamhet på landsbygden, foto: Hanna Maxstad

Vad räknas som livsmedelsverksamhet?

Varje privat eller offentligt företag som bedriver en verksamhet där livsmedel hanteras kallas för livsmedelsverksamhet. Det här gäller även de verksamheter som bedrivs utan vinstsyfte.

Vad är en livsmedelsverksamhet?

En livsmedelsverksamhet är en plats där livsmedelsföretagaren bedriver verksamhet. Det kan exempelvis röra sig om:

 • en restaurang,
 • en butik,
 • ett marknadsstånd,
 • ett förskolekök,
 • ett importkontor.

En livsmedelsverksamhet kan ha en eller flera livsmedelsanläggningar.

Starta livsmedelsverksamhet
När du vill starta en livsmedelsverksamhet, exempelvis ett café, en korvvagn eller ett bageri, måste du göra en anmälan om registrering av din verksamhet till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen (blanketten hittar du i högerspalten). Även för dig som är mellanhand och distribuerar livsmedel, till exempel som matmäklare eller internetförsäljare, gäller kravet på anmälan om registrering. 

Anmälan 

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning ska du lämna in minst 10 arbetsdagar innan du startar. Verksamheten får inte starta förrän anmälan kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Registrera tillfällig livsmedelsverksamhet

Ska du sälja eller servera mat eller livsmedel tillfälligt men i större omfattning och till allmänheten, exempelvis på en mässa eller ett större evenemang? Då måste du göra en anmälan om registrering av din verksamhet.

Anmälan 

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning ska du lämna in minst 10 arbetsdagar innan du startar. Verksamheten får inte starta förrän anmälan kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Anmälan om registrering av tillfällig livsmedelsanläggning

Registrera livsmedelsförsäljning från fordon

Vill du sälja livsmedel från ett fordon, exempelvis en korvvagn, och bolaget är hemmahörande i Katrineholms kommun krävs registrering av livsmedelsverksamheten med uppgifter om fordonet/fordonen du använder. 

Om du har ett företag som är hemmahörande i en annan kommun och är registrerat som livsmedelsverksamhet med så kallad ambulerande (rörlig) försäljning får du sälja livsmedel till allmänheten utan särskild registrering i Katrineholms kommun. Glöm dock inte att ta med registreringsbeviset från din hemkommun. Beviset ska du kunna visa upp vid en livsmedelskontroll i Katrineholms kommun.

Anmälan 

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning ska du lämna in minst 10 arbetsdagar innandu startar. Verksamheten får inte starta förrän anmälan kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Förändra livsmedelsverksamhet

Om du vill ändra sortiment, eller göra andra större förändringar i din sedan tidigare registrerade livsmedelsverksamhet, ska du kontakta oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen, se kontaktuppgifter i högerspalten. Förändringar kan påverka kontrollbehovet för din verksamhet. Med större ändring menas att:

 • Verksamheten ändras
 • Företaget ändrar organisationsnummer
 • Nya processer används
 • Anläggningen byggs om
 • Sortiment och tillverkningssätt ändras
 • Produktionsvolymen ändras betydligt

Avsluta livsmedelsverksamhet

Om din verksamhet har upphört eller bytt ägare före årsskiftet är det viktigt att du berättar det för oss så fort som möjligt. Det kan du göra genom att lämna in anmälan om upphörande av livsmedelsanläggning eller skicka e-post. Därefter tar vi bort verksamheten från vårt register vilket innebär att den inte längre står under offentlig kontroll och den årliga kontrollavgiften upphör från årsskiftet.

Anmälan 

Anmälan om upphörande av livsmedelsanläggning

Livsmedelsverksamheter som inte behöver registreras

Livsmedelsförsäljning som sker i liten omfattning och vid något enstaka tillfälle kräver i regel inte någon anmälan. Detta gäller exempelvis:

 • en idrottsförening som säljer korv och läsk vid ett idrottsevenemang, 
 • en skolklass som säljer bullar på en marknad, 
 • ett bilföretag som säljer korv och kaffe till kunder vid ett specialevent.

Det rör sig alltså om ideella verksamheter som ordnar tillfälliga trivselaktiviteter (idrottsföreningar) eller verksamheter som inte är registrerade som vinstdrivande bolag (skolklasser) eller bolag som normalt inte associeras med livsmedelshantering (bilföretag) OCH där livsmedelshanteringen är liten eller helt tillfällig.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*