Serveringstillstånd

Matställe, foto: Lena Hammarbäck

Ansökan om serveringstillstånd gör du via vår e-tjänst, länk finns i högerspalten.

Grundregeln för den som tänker servera alkohol är att det krävs tillstånd. Det gäller inte bara restauranger. Det kan krävas tillstånd även för försäljning och servering i så kallade slutna sällskap, exempelvis på en föreningsfest.

För att få serveringstillstånd måste du veta vad alkohollagen innebär. Du måste dessutom visa att du är lämplig att sköta alkoholservering. Lämplighetsprövning görs hos polisen, kronofogdemyndigheten och skattemyndigheten. Alkohollagen kräver att du är så gott som fläckfri hos dessa myndigheter.
 
Det ställs också krav på lokalen där alkoholen ska serveras. Lokalen måste ha ett kök för allsidig matlagning. Enklare serveringar som sallads- och smörgåscaféer godkänns inte. Det här gäller även om du bara räknar med att servera starköl.

All försäljning ska registreras

Den som har tillstånd att servera sprit, vin och starköl till allmänheten är skyldig att registrera all försäljning i kassaregister. Kunden ska vid all försäljning erbjudas ett kvitto som framställts ur registret.

Det här betyder att restauranggäster alltid har rätt att få ett kvitto. Om du inte erbjuds det kan du begära att få ett. Det gäller även om du inte beställt alkoholdrycker. Restaurangen är skyldig att lämna kvitto även till den som till exempel bara beställt en lunchrätt.
 
Under rubriken "Tillsyn" på folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om bakgrunden till lagen och om vad den innebär.

Så söks serveringstillstånd

Serveringstillstånd söks hos alkoholhandläggare på socialförvaltningen. Ansökan ska lämnas in även om du bara planerar att ha servering under en viss tid eller om du vill ändra ett tillstånd du redan har. Ansökan behandlas först när ansökan är komplett och ansökningsavgiften är betald.

Handläggingtider

Handläggningstiden börjar räknas från den dag ansökan är komplett. När ansökan är komplett gäller följande:

Ansökan om nytt serveringstillstånd, 9 arbetsveckor.
Ändrade ägarförhållanden, 9 arbetsveckor.
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 6 arbetsveckor.
Ändrade förhållande - utökad tid eller utvidgad lokal, 4 arbetsveckor.
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, 4 arbetsveckor.
Anmälan om catering, provsmakning, kryddning av snaps, 2 arbetsveckor.

Avgifter för ansökan om serveringstillstånd

  • Permanent tillstånd till allmänhet och slutna sällskap 11 350 kr
  • Tillfälligt tillstånd till allmänhet 3 500 kr per dag, dock max 9 500 kr
  • Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap 1 100 kr
  • Ändring av tillstånd 4 000 kr

Övriga avgifter finns i styrdokument ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd.

Ansökningsavgiften betalas in på bankgirokonto 5798-1938. I meddelanderutan på bankgirotalongen ska det stå referens 3117-267-4011. Observera att du inte får tillbaka avgiften om din ansökan inte godkänts.

Det är socialnämnden som fattar beslut om serveringstillstånd. Det kan ta ett par månader från det att ansökan lämnats in till beslutet är klart.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*