Serveringstillstånd

Matställe, foto: Lena Hammarbäck

Ansökan om serveringstillstånd göra du via vår e-tjänst, se länk i högerspalten.

Grundregeln för den som tänker servera alkohol är att det krävs tillstånd. Det gäller inte bara restauranger. Det kan krävas tillstånd även för försäljning och servering i så kallade slutna sällskap, exempelvis på en föreningsfest.

För att få serveringstillstånd måste man veta vad alkohollagen innebär. Man måste dessutom visa att man är lämplig att sköta alkoholservering. Lämplighetsprövning görs hos polisen, kronofogdemyndigheten och skattemyndigheten. Alkohollagen kräver att man är så gott som fläckfri hos dessa myndigheter.
 
Det ställs också krav på lokalen där alkoholen ska serveras. Lokalen måste ha ett kök för allsidig matlagning. Enklare serveringar som sallads- och smörgåscaféer godkänns inte. Det här gäller även om man bara räknar med att servera starköl.
 
All försäljning ska registreras
Den som har tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten är skyldig att registrera all försäljning i kassaregister. Kunden ska vid all försäljning erbjudas ett kvitto som framställts ur registret.
 
Det här betyder att du som restauranggäst alltid har rätt att få ett kvitto. Om du inte erbjuds det kan du begära att få ett. Det gäller även om du inte beställt alkoholdrycker. Restaurangen är skyldig att lämna kvitto även till den som till exempel bara beställt en lunchrätt.
 
Under rubriken "Tillsyn" på folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om bakgrunden till den nya lagen och om vad den innebär.
 
Så söks serveringstillstånd
Serveringstillstånd söks hos alkoholhandläggare på socialförvaltningen. Ansökan ska lämnas in även om du bara planerar att ha servering under en viss tid eller om du vill ändra ett tillstånd du redan har. Ansökan behandlas först när ansökningsavgiften betalats in.
 
Avgifter för ansökan om serveringstillstånd 
Permanent tillstånd till allmänhet och slutna sällskap 11 350 kr

Tillfälligt tillstånd till allmänhet 3 500 kr per dag, dock max 9 500 kr

Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap 1 100 kr
    
Ändring av tillstånd 4 000 kr

Övriga ansökningsavgifter finns i styrdokument ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd.

Ansökningsavgiften betalas in på bankgirokonto 5798-1938. I meddelanderutan på bankgirotalongen ska det stå referens 3117-267-4011. Observera att du inte får tillbaka avgiften om din ansökan inte godkänts.

Det är socialnämnden som fattar beslut om serveringstillstånd. Det kan ta ett par månader från det att ansökan lämnats in till beslutet är klart. 

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*