Använda offentlig plats

Det finns många tillfällen då man måste ha tillstånd för att använda offentlig plats. Det här styrs av ordningslagen och kan gälla allt från uteservering, försäljning, gatupratare/reklamskyltar till placering av byggnadsställning.

Vad är en offentlig plats?
En offentlig plats är gator, vägar, trottoarer, parker eller liknande som är öppna för allmänheten, det vill säga en plats som ofta används. På offentliga platser gäller ordningslagen och det är polisen som ger tillstånd för hur marken får användas.  

När ska du ansöka om tillstånd?

Du ska ansöka om tillstånd om du vill ställa upp något på gatan eller trottoaren, eller använda en offentlig plats på något annat sätt. Om du till exempel vill sätta ut bord och stolar utanför din restaurang, eller ställa en container ute på gatan för en vindsröjning, krävs tillstånd, kommunens handläggningstid på dessa ansökningar är 5 dagar och under "Avgifter" nedan ser du vad det kommer att kosta.

Vad som kräver tillstånd:

 • Affischering inför evenemang
 • Byggetableringar; byggnadsställningar, arbetsbodar, byggskyltar, upplag m.m.
 • Cirkus eller tivoli
 • Containrar eller skylift
 • Gatupratare/reklamskyltar
 • Informationskampanjer, uppvisningar eller annan mindre aktiviteter
 • Konserter, marknader eller annat större evenemang
 • Korvförsäljning
 • Reklamtavlor
 • Uteserveringar
 • Varuställ/varuvisning
 • Övriga upplåtelser

När krävs bygglov?

Det räcker inte med att ha markägaren alternativt polisens tillstånd till en uteservering. Det krävs i vissa fall också bygglov. Att avgränsa uteserveringen med ett staket och lägga trätrall direkt på marken är normalt inte bygglovspliktigt, men det är däremot ett uppbyggt trägolv och tak. Vi vill att din uteservering ska bidra till en attraktiv gatumiljö. Uteserveringen ska därför utformas och anpassas till stadsmiljön. Du kan läsa mer om hur du ansöker om bygglov i länken i högerspalten.

Så ansöker du
Om du vill använda offentlig plats, till exempel gator, gångbanor, parker eller torg, för något som kräver tillstånd skall du lämna en ansökan till polisen. Hos polisen kan du få närmare information om vilken sorts tillstånd du ska söka, där finns också ifyllningsbara ansökningsblanketter. Om den som fått tillstånd att använda offentlig mark bryter mot kommunens villkor kan polisen återkalla tillståndet.

Polisens information och ansökningsblanketter 

Avgifter
När du ansöker om ett tillstånd tillkommer en ansökningsavgift som du betalar till polisen. Oftast innebär tillståndet även en avgift till kommunen för uthyrningen av marken. Mer information om Katrineholms kommuns avgifter och taxor hittar du via länken nedan. 

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Vad gäller för torghandel?
På yta avsedd för torghandel krävs inget tillstånd, där bokar du plats senast dagen innan hos kommunens torgfogde, telefon 070-334 27 66. Läs mer om Torghandel i Katrineholm

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Bernt Malmgren
Telefon: 0150-571 54
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Information om bygglov