Gräva i kommunens mark

Grävningsarbeten

För att gräva i eller i anslutning till kommunens mark krävs tillstånd från kommunen och en godkänd trafikanordningsplan.

Ansöker gör du på kommunens blankett. Med ansökan ska du skicka in en tydlig karta över var grävningen ska ske, TA-plan som visar skyltning runt arbetsområdet, samt vid behov ansökan om lokal trafikföreskrift när gatan behöver stängas av för genomfartstrafik eller om det blir för smalt och det finns behov av parkeringsförbud.

Blanketter

Blankett för ansökan om tillstånd att gräva i kommunens mark

Blankett för ansökan om tillfällig lokal trafikföreskrift 

Blankett för ansökan om Trafikanordningsplan

Exempel på TA-planer

Här kan du ladda ned en exempelsamling på trafikanordningsplaner (TA-planer). Ladda ned exempel på TA-planer här.

Riktlinjer

Kommunen har samlat alla riktlinjer som ska följas i anvisningar som alla som gräver i kommunens mark måste känna till innan grävningen påbörjas.

Katrineholms kommuns grävanvisningar

Nyanläggning av ledning i kommunens mark kräver separat tillstånd från mark- och exploateringschefen.

Grävansökan skickar du till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Bernt Malmgren
Telefon: 0150-571 54
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*