Anmälan om serveringsansvariga

Anmälan enligt 8 kap 18 § alkohollagen om utsedda serveringsansvariga personer.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*