Ansökan om tillfälligt tillstånd

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker.

I anvisningen finns uppgifter om vilka handlingar som ska bifogas ansökan.  

 

Ansökan om tillfälligt tillstånd för allmänheten

Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*