Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid stadigvarande tillstånd samt ansökan om catering till slutet sällskap.

I anvisningen finns uppgifter om vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Den ifyllda ansökningsblanketten ska undertecknas av behörig person (firmatecknare).

 

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*