Ansökan om catering

Ansökan om catering samt anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap enligt 8 kap 4 § alkohollagen 2010:1622.

 

Ansökan om catering för slutna sällskap

Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*