Anmälan av kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning

Anmälan av kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning enligt alkohollagen 2010:1622.

Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*