30 april 2015

Projekt Logistikcentrum klart

Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun beslutade 2008 att bygga ett Logistikcentrum med kombiterminal och vagnslastterminal. Målsättningen var redan från början att bereda mark för etablering av företag inom området samt att först färdigställa vagnlastterminalen och därefter kombiterminalen.

En slutrapport gällande projektet har nu överlämnats till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen godkände slutrapporten och projektet är därmed som slutfört. 

Här kan du ta del av slutrapporten med bilagor.

KLC avslutsrapport

Budget och utfall för KLC projektet

Slutresultat för KLC

Samhällsekonomisk kalkyl 2008-2016

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*