18 mars 2015

PRESSMEDDELANDE:Catena förvärvar mark och bolag vid Katrineholms Logistikcentrum

Avtal har tecknats om förvärv av mark via fastighetsreglering mellan Logistikposition Katrineholm AB och Katrineholms kommun. Bolaget förvärvar 75 000 kvadratmeter mark med äganderätt, som ligger intill befintliga fastigheter Sothönan 3 och 19. Köpeskillingen är satt till 7,8 miljoner kronor och tillträde sker när fastighetsbildning vunnit laga kraft. Förvärvet möjliggör nyproduktion av två centralt belägna logistiklager med goda kommunikationer för både bil och järnväg. Uppförandet av det första logistiklagret om 10 000 kvadratmeter påbörjas under 2015 med inflyttning 2016.  

Grafisk bild över det nya logistiklagret som kommer att byggas 2015-2016.
Grafisk bild över det nya logistiklagret som kommer att byggas 2015-2016.
Illustration: John Bovellan

Catena har även överenskommit med Katrineholms kommun om att förvärva kommunens andel 49 procent, av det gemensamägda bolaget Logistikposition Katrineholm AB. Bolaget äger fastigheterna Sothönan 3 och 19. Köpeskillingen uppgår till 6 miljoner kronor och avtal kommer att tecknas inom kort. Logistikposition har idag lån om 20 352 200 kronor, vilket övergår till Catena i samband med aktieförvärvet.

 – Förvärven stärker vår position i Katrineholm och ger oss utrymme att växa inför framtida etableringar. Det goda samarbetet vi har med Katrineholms kommun kommer att fortsätta under andra former efter att vi avslutat vårt samägande i Logistikposition Katrineholm AB, säger Gustaf Hermelin VD Catena.

Lars Härnström, Göran Dahlström och Gustaf Hermelin vid en pressträff på Katrineholms Logistikcentrum.
Lars Härnström, Göran Dahlström och Gustaf Hermelin berättar om Catenas framtidsplaner vid Katrineholms Logistikcentrum.
Foto: Geza Simon

– Detta är mycket positivt för Katrineholms kommun. Catenas satsning ger nya möjligheter för hela logistiksverige till fler, miljövänliga logistiklösningar. Och jag är övertygad om att Catenas satsning vid Logistikcentrum kommer att följas av fler etableringar, säger Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

Försäljningarna av kommunens mark och aktieinnehav kommer att tas upp för beslut vid kommunstyrelsemötet den 25 mars 2015 och vid kommunfullmäktigemötet den 20 april 2015.

För mer information kontakta
Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm
telefon: 070-665 28 22
e-post: goran.dahlstrom@katrineholm.se

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*