18 augusti 2015

PRESSMEDDELANDE: Handeln i Katrineholm fortsätter att blomstra

Nyligen presenterade Handelns Utredningsinstitut (HUI) positiva siffror som visar att handeln i Katrineholm är på tydlig uppgång med en försäljningstillväxt på 3 procent från 2013 till 2014.


Handeln i Katrineholm har utvecklats starkt under de senaste åren efter en medveten, gemensam satsning från kommunens och näringslivets sida. Utvecklingen av handeln i centrum och handelsområdet vid Lövåsen går hand i hand. Den positiva trend som nu visas i HUI:s statistik är ett gott betyg för Katrineholms utveckling. Under måndagen presenterades även befolkningsstatistiken för kommunen och likaså den visar att Katrineholm är på rätt riktning.

– Det här är ett mycket gott betyg och ett kvitto på vårt goda samarbete med näringslivet för att utveckla Katrineholm till en attraktiv handelsstad, säger samhällsbyggnadschef Lars Hågbrandt.

Enligt de nyinkomna siffrorna från HUI ligger idag handelsindex för dagligvaror i Katrineholm på 102, kommunens invånare är alltså köptrogna staden och handlar gärna här. För sällanköpshandeln ligger värdet på 75, vilket innebär att vi till viss del åker utanför kommunen för att handla. Det innebär också att det finns utrymme för nya etableringar i kommunen. Katrineholm behåller även plats 89 vad gäller handelsindex (HI). Totalt har HI gått från 76 till 89 de senaste åren (2007-2014), något som är viktigt vid etablering av nya butiker på orten.

För mer information kontakta:
Lars Hågbrandt, chef samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 79.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*