28 september 2015

Nytt projekt ska skapa förutsättningar för småföretagare i regionen

Bakgrund

Katrineholms kommun och samhällsbyggnadsförvaltningen har nyligen ansökt om att delta i projektet ”Tillväxt Sörmland”. Projektet handlar om affärsutveckling för småföretagare, tillsammans med kommunerna i Nyköping, Trosa, Oxelösund, Gnesta, Vingåker och Flen. Beslut om projektet beviljas eller inte kommer i december. Om Europeiska socialfonden (ESF) godkänner projektansökan kommer det vara möjligt för fler företag att ansluta sig till projektet i början av 2016.

Om projektet

Projektet är tänkt att starta med en förstudiefas där de deltagande företagens behov analyseras. Sedan får deltagarna tillgång till kurser, nätverksträffar med mera där fokus ligger på affärsmannaskap och företagsutveckling. Syftet är att företagen ska öka sin tillväxt och stärkas i sin organisation. Projektet riktar sig till företag med högst 15 anställda.

Vad händer härnäst?

Om projektet beviljas kommer vi att lägga upp mer information kring hur man kan delta.

Mer information och kontakt

Se högerspalten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Internationell samordnare Josefin Smeds
Telefon: 0150-571 44, 072 223 2390
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*