21 november 2018

Näringslivsnytt nr 9 2018

Läge för liv och lust. Näringslivschefen Stefan Toll, formar sina tankar efter ca 1 1/2 månad på jobbet och åtskilliga besök och möten med företag och organisationer.  

SKF satsar på Mathivation. Ett samarbete mellan skola och näringsliv som ger ökade kunskaper i matematik. -"För oss är det ett sätt att stötta samhället, men på sikt har vi också nytta av att intresset för matte och tekniska ämnen ökar", säger vVD Bengt Jacobsson SKF. 

Bläddringsbar digital nätbilaga 
Näringslivsnytt, pdf 

 

Näringslivsnytt nr 9

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*