5 november 2015

Informationsträff för lokala projekt på landsbygden

Vill du söka stöd för lokalt ledda projekt på landsbygden? Nu ordnar Leader Södermanland informationsträffar runt om i regionen för att berätta mer om vilka möjligheter som finns för att skapa en livskraftig landsbygd.

Leader Södermanland logotyp

När?

Den 3:e december klockan 18 är det dags för träff i Medborgarhuset i Valla i Katrineholms kommun.

Om Leader Södermanland

Leader Södermanland består av åtta kommuner inom Södermanlands, Västmanlands och Stockholms Län och kommer till och med 2020 att kunna stödja utvecklingsprojekt i området genom Leadermetoden. Leader Södermanland har cirka 7 miljoner kronor att fatta beslut om per år.

Hos Leader Södermanland kommer du kunna söka projektmedel inom följande områden:

  • Entreprenörskap
  • Livstil och livskvalitet
  • Ungdomar 13 - 25 år
  • Besöksnäring / Turism

Höstens informationsträffar

Vill du veta med om leadermetoden, Leader Södermanland eller har ni en projektidé? Kom då till någon av höstens träffar!

5 november, klockan 18       Skogstorp - Orrlidens IP
11 november, klockan18      Björnlunda - Wattrangsborg
12 november, klockan 18     Kungsör - Torpa bygdegård
18 november, klockan 18     Vingåker - Åbrogården
25 november, klockan 18     Skebokvarn - Skebokvarnsgården
3 december, klockan 18       Valla Medborgarhuset

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Internationell samordnare Josefin Smeds
Telefon: 0150-571 44, 072 223 2390
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*