8 januari 2018

Digital utveckling

Den 25 januari har du möjlighet att ta del av information genom föreläsningar och se och prova ny teknik på plats vid minimässan.  

Tid:      Kl 16-20 
Plats:   Trädgårdsgatan 1   

Hjärtligt välkommen till den digitala dagen som är ett arrangemang genom Innovationsnod KFV / Katrineholms kommun.

Anmäl ditt deltagande till nod@katec.se 
Information om dagen hittar du på www.katec.se/innovationsnod eller facebook/innovationskfv

 Program

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

 Program