3 december 2015

Delta i nätverk för energieffektivisering

Personer sitter i ring i ett mötesrum, foto: Johan Nygren

Vill du öka ditt företags energikompetens, få expertrådgivning och utbyta erfarenheter med andra företag? Nu finns chansen att gå med i ett regionalt energieffektiviseringsnätverk och få hjälp att sänka ditt företags energianvändning. Energimyndigheten driver den här satsningen för att skynda på energieffektiviseringen i små och medelstora företag. 

Att minska energianvändningen bidrar inte bara till minskade kostnader utan också till att stärka företagets varumärke och minska påverkan på miljön. Att delta i nätverk har en positiv inverkan på företag när det gäller att verkligen genomföra identifierade åtgärder för energieffektivisering.  

Om nätverken

Ett energieffektiviseringsnätverk är ett regionalt företagarnätverk som små och medelstora företag kan gå med i för att få hjälp och stöd i sitt arbete med att sänka energianvändningen. En nätverkskoordinator utsedd av Energimyndigheten leder nätverken och har en energiexpert kopplat till sig som ger stöd och råd. Nätverken startar under 2016, pågår i fyra år och kommer att arrangera ett flertal träffar per år. 

Läs mer om nätverkens olika faser här.

Vad får man som medlemsföretag?

Förutom möjligheten att utbyta erfarenheter med andra företag så får företagen bland annat hjälp att söka stöd för och genomföra en energikartläggning samt genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i. Företagen får också tillgång till 150 timmars expertrådgivning från nätverkets energiexpert och kontinuerligt stöd i arbetet med energieffektivisering.

Läs mer om vad du får som medlemsföretag.

Bli medlem

För att bli medlem i ett nätverk krävs det bland annat att företaget vill bidra med sitt eget engagemang och sin tid. Företaget ska också betala en deltagaravgift på 10 000 kronor per år. Energianvändningen ska idag vara över två gigawattimmar (GWh) per år. 

Läs mer om medlemskapet och hur du blir medlem.

Kontaktpersoner

Kjell Dävelid, Energi- och klimatrådgivare
kjell.davelid@katrineholm.se
0150-570 83 

Josefin Smeds, Internationell samordnare
josefin.smeds@katrineholm.se
0150-571 44 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Internationell samordnare Josefin Smeds
Telefon: 0150-571 44, 072 223 2390
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*