1 juli 2015

Antalet nystartade företag ökar i Katrineholm

Katrineholms kommun får ett positivt resultat när antalet nystartade företag i kommunen redovisas. I Katrineholm har antalet nystartade företag ökat med 26,5 % i jämförelse med 2014.

Undersökningen är utförd mellan januari och maj 2015 och siffrorna jämförs med utvecklingen för samma period året innan.

Det känns oerhört positivt med företagsamma katrineholmare som vågar att satsa. Det lokala näringslivet har medvind och vi får nu även förfrågningar om nyetableringar av företag med verksamhet utanför kommunen. Men givetvis kan vi alltid bli bättre och därför fortsätter vi vårt proaktiva arbete för att nå en större branschbredd, säger Lars-Erik Sandhgren avdelningschef för Näringsliv och samhällsutveckling i Katrineholms kommun.

Nystartade företag

Utvecklingen i kommunen under januari-maj jämfört med året innan:

Period EF/KB/HB AB Totalt

2015

27 35 62
2014 16 33 49
Förändring 68,8% 6,1% 26,5%

 

Utvecklingen i kommunen under maj 2015 jämfört med maj 2014:

Period EF/KB/HB AB Totalt
2015 7 8 16
2014 5 5 10
Förändring 40% 80%

60%

Om Nyföretagarbarometern

Nyföretagarbarometern är ett unikt samarbete mellan NyföretagarCentrum och Bolagsverket. De tar regelbundet fram dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige genom att presentera antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län. Mer information hittar du i högerspalten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*