Om Tillväxtsamverkan Västra Sörmland

Katrineholms kommun och samhällsbyggnadsförvaltningen har beviljats 1,8 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden för ett projekt som ska bidra till fler arbetstillfällen och fler företag i hela Västra Sörmland (Katrineholm, Flen och Vingåker). 

Om projektet

Projektet heter Tilllväxtsamverkan Västra Sörmland och handlar om att förbättra matchningen mellan företagens rekryteringsbehov och tillgänglig arbetskraft, och på så sätt skapa fler nya företag och fler arbetstillfällen i Västra Sörmland.

Det är ett samverkansprojekt mellan Katrineholm, Flen och Vingåkers kommuner tillsammans med Arbetsförmedlingen, företagarföreningarna Företagarna KFV, Västra Sörmlands Näringsliv, Forum Flen och KFV Marknadsföring samt Katec AB, ALMI Företagspartner Stockholm-Sörmland, NyföretagarCentrum Västra Sörmland och Coompanion Sörmland. 

Projektidén grundar sig i behov som näringslivet själva har definierat och består av tre delar: att inventera och tydliggöra vilka företagsfrämjande aktörer som finns, att utveckla en metod för resultatinriktad samverkan kring kompetensmatchning, och att skapa fysiska och digitala mötesplatser.

Projektet är i en uppstartsfas under våren 2017 och kör igång på allvar från hösten 2017. Projektet pågår fram till 31 maj 2019. 

Kontakt

Anders Friberg
Projektledare
Telefon: 0722-23 23 90
E-post: anders.friberg@katrineholm.se

Logotyp för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*