Nyhetsbrev Näringslivsnytt

Näringslivsnytt är ett nyhetsbrev som ges ut till Katrineholms näringsliv samt till personer som önskar få den tillsänd, 10 gånger per år (ej dec och juli). Näringslivsnytt har information riktat mot näringslivet och samverkande aktörer, bland annat från Näringslivscentrum, har möjlighet att skriva om sånt som rör näringslivet. Näringslivsnytt läggs ut på katrineholm.se och skickas ut till ca 1500 mailadresser via vår databas, nätverk och internt i kommunen.

Vill du få Näringslivsnytt till ditt arbete?

Skicka era företagsuppgifter via mail till Carina Lloyd

Skip Navigation Links.