Södertörns högskola

Entré till Södertörns högskola, foto: Södertörns högskola

Katrineholms kommun och Södertörns högskola är i ett uppstartskede för samverkan.  Södertörns högskola har utbildningar och kompetens inom följande områden:

  • Historia och samtidsstudier
  • Kultur och lärande
  • Samhällsvetenskap och Naturvetenskap
  • Miljö och Teknik

Andra intressanta utbildningar är bland annat:

  • Grundprogrammet inom Entreprenörskap, 
  • Innovation och Marknad, 
  • Masterprogram företagsekonomi, 
  • och Logistikprogrammet.

Näringslivet i Katrineholm har möjlighet att delta som fadderföretag till studenter inom programmet Entreprenörskap och Marknad. Dessutom finns möjlighet för företag inom besöksnäringen att delta i workshops kring tjänstedesign.

Kontakt

Kontaktperson Södertörns högskola, Erik Falk, telefon 08-608 51 51

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*