Linköpings universitet

Hus Zenit, Campus Valla. Foto: Peter Karlsson

Katrineholms kommun och Linköpings universitet (LiU) har sedan flera år tillbaka ett samverkansavtal som öppnar upp och erbjuder kommunen och kommunens näringsliv tillgång till LIU's kompetens. 

Linköpings Universitet har utbildningar och kompetens inom följande områden:

 • Design
 • Human Resources
 • Kommunikation
 • Marknadsföring
 • Strategi
 • Energi & miljö
 • IT system & programmering
 • Logistik
 • Produktionsutveckling
 • Vård och hälsa
 • Företagsutveckling
 • Juridik & Ekonomi
 • Marknadsanalys
 • Statistik

Mer om samarbetet

Genom Linköpings Universitet har Katrineholms kommun tillgång till de forskningsinstitutioner som finns för att hitta gemensamma ingångar och aktiviteter, i syfte att utveckla det lokala näringslivet. Denna samverkan har bland annat resulterat i projekt som startat upp kring tillämpad forskning och som du är etablerade verksamheter som Brains and B ricks (forskning inom bygglogistik) och NovaMedTech (distribuerad närvård).

Katrineholms kommun och LIU gör gemensamma företagsbesök för att ta reda på behoven och matcha dem med aktuella resurser. I det regelbundna samarbetet finns åtgärdslistor framtagna och framtida förbättrings- och utvecklingsområden är identifierade som regelbundet stäms av.

Kontakt

Kontaktperson Katrineholms kommun, Carina Lloyd, telefon 0150-568 29
Kontaktperson LIU, Susanna Pettersson, telefon 013-28 24 48

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Näringslivsutvecklare Carina Lloyd
Telefon: 0150-568 29, 0705 959 665
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*