Linköpings universitet

Hus Zenit, Campus Valla. Foto: Peter Karlsson

Katrineholms kommun och Linköpings universitet (LiU) har sedan flera år tillbaka ett upparbetat samarbete och naturliga kontaktytor vilket ger kommunens näringsliv tillgång till LIU's kompetens. 

Linköpings Universitet har utbildningar och kompetens inom följande områden:

 • Design
 • Human Resources
 • Kommunikation
 • Marknadsföring
 • Strategi
 • Energi & miljö
 • IT system & programmering
 • Logistik
 • Produktionsutveckling
 • Vård och hälsa
 • Företagsutveckling
 • Juridik & Ekonomi
 • Marknadsanalys
 • Statistik

Kontakt

Kontaktperson Katrineholms kommun, Carina Lloyd, telefon 0150-568 29
Kontaktperson LIU, Susanna Pettersson, telefon 013-28 24 48

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Näringslivsutvecklare Carina Lloyd
Telefon: 0150-568 29, 0705 959 665
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*