Näringsliv och akademi

Katrineholms kommun arbetar aktivt för att skapa naturliga mötesplaner och ingångar mellan akademien och näringslivet. Detta för att bidra till kontaktskapande, kompetenshöjande och kunskapsutbytande åtgärder och aktiviteter framför allt riktat mot små och medelstora företag som sällan återfinns inom forskningsintensiva branscher.

Genom  konkreta uppdrag och insatser mellan företag och akademin ökar företagens konkurrenskraft och attraktion som arbetsgivare, vilket kan leda till en utveckling av företaget och fler arbetstillfällen i kommunen. Det lokala näringslivet uppmuntras se värdet i och aktivt ta till vara den akademiska kompetensen och kunskapen.

Linköpings Universitet och Södertörns högskola är de vi i dagsläget har tydliggjort samverkansformerna med, men samverkan finns också med andra högskolor och universitet genom nätverk, information och projekt för ständig utveckling och tillgång till kompetensmöjligheter.

  • Linköpings universitet

    Näringsliv och akademi kan ta verksamheter till nya nivåer. Studentkontakter för uppdrag eller forskarkontakter. Hitta nya möjligheter med LIU
    Läs mer om Linköpings universitet
  • Södertörns högskola

    Södertörns högskola har ett samhällsvetenskapligt fokus och kompetens inom entreprenörskap, företagsutveckling, besöksnäring som kan komma vårt näringskliv till nytta.
    Läs mer om Södertörns högskola
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*