Om Katrineholms Logistikcentrum

Katrineholms Logistikcentrum består av cirka 150 hektar mark för etablering av logistikverksamheter. 

Bild: Katrineholms Logistikcentrum  3Dillustration JKAB Arkitektu

Visionsbild över den tänkta utvecklingen av området.

Området

Katrineholms Logisticentrum består av cirka 150 hektar mark för etablering av logistikverksamheter. Här finns två terminaler för lossning och lastning av gods. Södra terminalen, som är en vagnslasterminal, har en last- och lageryta på 20 000 kvadratmeter. Den Norra terminalen, som är en kombiterminal, har en last- och lageryta på cirka 65 000 kvadratmeter. Båda terminalerna är elektrifierade och kan ta emot fullånga tåg. 

Catena Fastigheter AB

Bolaget exploaterar mark, uppför, hyr ut och förvaltar logistikfastigheter samt utvecklar logistikområdet.

Katrineholms Rail Point AB

Katrineholms Rail Point AB ägs av Katrineholms kommun, M4 och Svensk Logistikpartner. Bolaget sköter driften av terminalerna inom Katrineholms Logistikcentrum. Bolaget är ett logistiknav för alla slags transportlösningar och erbjuder kostnadseffektiva och miljövänliga logistklösningar med högsta säkerhet.

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*