Om Katrineholms Logistikcentrum

Katrineholms Logistikcentrum består av cirka 150 hektar mark för etablering av logistikverksamheter. 

Bild: Katrineholm, tyngdpunkten för logistik

Området
Katrineholms Logistikcentrum (KLC) består av 150 hektar mark. Nya områden (KLC-Lövåsen och KLC-Finntorp) tillkommer när den nya detaljplanen är klar i början av 2018. De två tågterminalerna på KLC för lossning och lastning av gods består av den norra och den södra. Norra terminalen är en kombiterminal med last- och lageryta på ca 65 000 m2. Den södra är en vagnslastterminal med lageryta på ca 20 000 m2. Båda terminalerna är elektrifierade och ka emot fullånga tåg.

Katrineholms Rail Point AB

KRP ägs av GDL och M4-gruppen. Bolaget sköter driften av terminalerna inom logistikcentrum. Bolaget är ett logistiknav för alla slags transportlösningar och erbjuder kostnadseffektiva och miljövänliga logistiklösningar med högsta säkerhet.

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*