Nätverk

Katrineholms  kommun deltar i flera internationella nätverk. Målsättningen med nätverken är att tillsammans med andra städer, kommuner och regioner påverka nationellt och internationellt i frågor som är av centralt intresse för kommunen.

En annan viktig del är att hitta intressenter och partners som vi kan samarbete med i internationella projekt i syfte att stärka lokala insatser inom till exempel skola, vård och omsorg samt det lokala näringslivet. Utöver det är även en viktig del med nätverken att profilera Katrineholm i internationella sammanhang som en bra kommun att bo och verka i. Här kan du läsa mer om de nätverk som Katrineholms kommun är delaktig i.

Assembly of European Regions (AER)

Räknar sig till det största nätverket i Europa. Deras främsta uppgift är att främja regional demokrati och solidaritet samt uppmuntra utvecklingen när det gäller det regionala samarbetet i Europa. Organisationen har just nu 250 medlemsregioner i 35 länder, varav Regionförbundet Sörmland är en av medlemmarna. 

Assembly of European Regions

Stockholm Business Alliance

Katrineholms kommun ingår som partner i det regionala samarbetsprojektet Stockholm Business Alliance, SBA. 43 kommuner i Storstockholm-Mälarregionen är medlemmar och ska tillsammans verka för att dels locka internationella investeringar till regionen, dels öka samarbetet inom området i näringslivsfrågor. Samarbetet sker under det samlade varumärket Stockholm - Capital of Scandinavia. Det centrala arbetet genomförs av Stockholms stads näringslivskontor.

Stockholm Business Alliance

Stockholmsregionens Europaförening (SEF)

SEF är en ideell förening. Medlemmar är Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms Län, Regionförbundet Uppsala län, Regionförbundet Sörmland, Västmanlands Kommuner och Landsting, Region Gotland samt Mälardalsrådet.

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) har uppdraget att samordna och främja medlemmarnas gemensamma intressen, det vill säga Stockholm-Mälarregionens intressen, i frågor som rör regionens förhållande till EU. SEF:s verksamhet drivs i form av bolaget Stockholmsregionens Europakontor AB med kontor i Bryssel och Stockholm. Stockholmskontoret arbetar framförallt med att öka kunskapen om EU:s arbete och EU-program relevanta för huvudmännens organisationer på hemmaplan. Det görs bland annat genom seminarier och träffar och deltagande i nätverk i nätverk.

Stockholmsregionens Europaförening

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*