Internationell strategi

Katrineholms kommun arbetar utifrån en internationell strategi som antogs av Kommunfullmäktige den 18 augusti 2014. Det finns två mål för det internationella arbetet: 

  • Tillväxt genom samverkan såväl lokalt som internationellt
  • Integration genom samverkan lokalt och internationellt

Uppdraget på den lokala nivån i Katrineholm handlar om att ta tillvara på de möjligheter som ett internationellt arbete ger. Internationella kontakter ger nya kunskaper och erfarenheter som är viktiga för en ökad tillväxt. Den internationella strategin är också ett hjälpmedel för att uppnå EU:s strategi Europa 2020 – smart och hållbar tillväxt för alla. 

Katrineholms kommun ska hålla en hög kvalitet i det internationella arbetet genom ett brett engagemang, god kompetens och effektiv organisation. Den internationella samordnaren uppmuntrar till detta, både internt och externt. 


Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*