Internationell samordnare

Kommunens internationella samordnare ansvarar för att ge råd och stöd både internt och externt till de som vill hitta finansieringsmöjligheter för projekt eller etablera internationella samarbeten.

Du kan vända dig till vår internationella samordnare

  • om du och din organisation har en projektidé ni vill hitta finansiering till, 
  • om du behöver tips och råd med en ansökan, 
  • om du vill veta mer om finansiering via EU,
  • om du vill veta mer om de internationella samarbeten och projekt kommunen deltar i just nu.
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Utredare Jennie Lind
Telefon: 0150-571 95
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*