Lokalt ledd utveckling (LEADER)

Om stödet

Har du projektidéer som utvecklar landsbygden? Då finns det möjlighet att söka stöd från LEADER Södermanland. Projekten ska helst innebära samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor. Prioriterade områden är entreprenörskap, livskvalitet, ungdomar och besöksnäring/turism. 

Mer information

Kontakta kansliet för LEADER Södermanland för mer information om hur du ansöker: 

Birgit Andersson
birgit@leadersodermanland.se 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*